logo ETN Slovakia

CORPORATE TRAVEL
AGENT

English language Slovenský jazyk
QMS ISO 9001:2008

Založené v roku 1994

ETN Slovakia je Travel Management Company (TMC). Našou hlavnou prioritou je poskytovanie služieb vrátane ubytovania a vybavovania špeciálnych požiadaviek pre korporátnu klientelu. Známkou kvality našich služieb sú roky predĺžených obchodných vzťahov s našimi klientmi. Naši ľudia sú skúsení, školení a rozdelení do tímovej štruktúry tak, aby efektívne pokryla nároky našich klientov. Klientom ponúkame okrem iného:
Online:

Pokročilý korporátny rezervačný systém pre registrovaných klientov. Šetrná cestovná politika implementovaná prostredníctvom našich zamestnancov a dvoch systémov na zabezpečovanie kvality. Jednoduché používateľské prostredie a predovšetkým znížené náklady.


Offline:

Používame viaceré globálne rezervačné systémy, aby sme zabezpečili:

  • Najlepšiu cenu
  • Najnižšie náklady
  • Najlepšie pokrytie cestovného trhu

Štatistika:

Jedinečná štatistická a analytická pomôcka, ktorú sme vyvinuli v úzkej spolupráci s našimi korporátnymi klientmi. Poskytuje exaktné údaje o cestovaní a nákladoch klienta.

Krok pred konkurenciou

Naša spoločnosť reinvestuje časť zisku do výskumu a vývoja nových technológií a do školenia ľudí, aby sme mohli sústavne vylepšovať starostlivosť o našich klientov a reagovať na rýchle zmeny na globálnom a národnom cestovnom trhu.

Naše služby

Poskytujeme široké spektrum služieb, efektívny šetriaci režim založený na udržiavaní profilu klienta a sústavná adaptácia ponúkaných personalizovaných služieb reagujúcich na podmienky Vášho obchodu. Prosím spojte sa s našími zamestnancami pre ďalšie informácie a pre implementáciu Vašich špecifických požiadaviek.

Náš tím

Zamestnanci sú srdcom a dušou kažej spoločnosti. Preto našich ľudí naďalej školíme. Naša pripravenosť a znalosť trhu Vám zabezpečí efektívnu, rýchlu a kvalitnú starostlivosť a zníži Vaše náklady spojené s cestovaním. Navyše vieme flexibilne reagovať na Vaše špeciálne požiadavky aj zmeny plánu.


Creative Commons License
Tel.: +421 2 2043 2210 - 8
Fax.: +421 2 2043 2219
E-mail.: info@etn.sk
Web: www.etn.sk
ETN SLOVAKIA s.r.o.
Tupeho 23 / A
831 01 Bratislava
Slovakia